Komunikacijska rješenja za operativne i dispečerske centre kod kriznih komunikacija

Dispečerski sustav KONOS omogućuje govornu komunikaciju između različitih krajnjih korisnika, iz više tehnološki različitih fiksnih i mobilnih mreža. Kontrola njihove komunikacije temelji se na aplikacijama IP protokola. Dispečersko rješenje KONOS olakšava i pojednostavljuje komunikaciju, nudeći jedno sučelje za komunikaciju s različitim govornim mrežama.

KONOS i njegove prednosti:

  • pojednostavljena  komunikacija
  • ubrzanje i automatizacija procedura
  • ušteda troškova za dispečing
  • neovisnost od proizvođača komunikacijske opreme
  • intuitivno sučelje
  • visoka razina sigurnosti
  • prilagodba po mjeri kupca