Komunikacijska rješenja za teleprotekciju i telekomande u elektroenergetskim mrežama

Što dobijate korištenjem pcm30u-och multiservisne platforme?

  • smanjenje gubitaka uzrokovanih kvarovima na vn vodu
  • pouzdan komunikacijski sustav za prijenos naredbi, binarnih statusa i drugih servisa
  • prijenos komandi u kritično kratkom vremenu
  • back up prijenosa preko različitih vrsta prijenosnih mreža
  • podrška za ip, tdm i analogno sučelje