Kučišta i ormari za smještaj opreme

RECK-ovi I KABINETI 19″

PODATKOVNI CENTRI

PODATKOVNI CENTRI
IMMERSION

PDU

FIBER OPTIČKA KUČIŠTA

IP 19″ RACK-ovi

IP65/66 KABINETI

INDUSTRIJSKI RECK-ovi

KUČIŠTA ZA PUNJENJE LAPTOPA I TABLETA