Oprema za inspekciju,čišćenje i testiranje optičkih konektora