Optički prekonektorizirani distributivni kabeli, paneli i spliteri