Optički uređaji za pametne zgrade i poslovne urede

Sveobuhvatni portfelj  uključuje standardna uređaje za Gigabit i Fast Ethernet, kao i medijske pretvarače za serijska sučelja npr. RS-232 / 422 / 485 i DVI /HDMI sučelja. Osim toga, dostupni su i multimode/singlemode pretvarači i PoE-injektori.

Fiber To The Office (FTTO) je decentralizirani koncept kabliranja za moderna uredska okruženja. Kombinira prednosti visoko učinkovite optičke tehnologije s fleksibilnošću kabliranja bakarnih paričnih kabela. Za razliku od uspostavljene strukturirane kabelske mreže, FTTO dodatno koristi optičke kabele otporne na buduće promjene za vertikalno i horizontalno ožičenje. Bakreno kabliranje koristi se isključivo za povezivanje terminalne opreme poput radnih stanica, VoIP telefona ili IP kamera. Kao rezultat toga,  mikro prekidači nude bogate funkcije upravljanja energijom kao što su Power-over-Ethernet i Energy-Efficient Ethernet. Uz koncept Fiber To The Office poduzeća profitiraju od vrlo isplative mrežne infrastrukture koja nudi fleksibilnost, štiti ulaganja i smanjuje troškove životnog ciklusa.